M-brev – brevproduktion

M-brev är en utskriftstjänst riktad till företag och andra organisationer som vill slippa hantera utskrift, kuvertering och postinlämning. Det tar Membit hand om dagligen. I priset för M-brev ingår kuvert, 1 ark med utskrift i svartvitt, samt kuvertering. Kostnad för porto tillkommer. För mer information, övriga priser eller andra utskriftsbehov, fyll i intresseformuläret eller ring oss på 042-383 650.

Specifikation

M-brev finns i två varianter: M-brev enkelsidigt och M-brev dubbelsidigt.
Som tillval kan väljas:

 • Färgutskrift
 • Adressering på kuvert
 • Extra sidor
 • Perforering
 • Inbetalningskort för både Plusgirot och Bankgirot

Prisexempel

 • M-Brev enkelsidigt
  100 gr vitt A4, C5-kuvert, utskrift svartvitt, falsning, kuvertering ____ 1,68 kr per brev
 • Tillägg för enkelsidig färgutskrift ____ 0,22 kr per ark
 • Bankgiro OCR-inbetalningskort ____ 0,40 kr per ark
 • Startavgift  ____ 265 kr per försändelsegrupp
Moms tillkommer på alla priser och avser 2021.