3avier

Rätt kommunikation ger fler medlemmar

En av de vanligaste orsakerna varför en medlem slutar, är att denne inte längre upplever värdet av att vara medlem. Därför är kommunikationen med era medlemmar otroligt viktig för en positiv medlemsutveckling. Membit erbjuder flera tjänster för att nå era medlemmar, allt från sms, mejl till fysiska brev. En del kan göras direkt i Membit medlemssystem och andra utför vi på Membit. De vanligaste medlemsutskicken vi gör är föreningens eller kårens medlemsavgifter.

Brev, sms eller melj avgör du själv

En stor del av våra utskriftsjobb är för våra föreningar och kårer. Oftast rör det sig om utskick av medlemsavgifter, men det kan även röra sig om andra utskick till medlemmarna. Våra maskiner kan även kuvertera bilagor i vissa format, från t.ex. en samarbetspartner eller sponsor. För en del gör vi ett utskick om året, men vi åtar oss även månadsaviseringar.

Skicka med bilagor

Många föreningar och kårer har samarbetspartners och/eller sponsorer. Medlemsutskicken är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram dem och ofta kan man finansiera kostnaden tack vare dem. Våra kuverteringsmaskiner kan hantera bilagor i vissa format. Det finns även möjlighet att segmentera budskapet för olika grupper.

Prenumerera på Nyheter
Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter

Låt Membit göra jobbet