Medlemskort

Stärker samhörigheten

Ett medlemskort stärker samhörigheten i föreningen eller i kåren. Kortet kan användas för att lyfta fram samarbetspartners och/eller sponsorer och erbjuda medlemmarna olika medlemsförmåner. Gemensamt för våra tjänster kring medlemskort är att de beställs via våra medlemssystem. När en medlem betalar sin avgift, så genereras en beställning, kortet tillverkas och postas till mottagaren. Vilket kort, utseende och leveranstid beror på vilken tjänst man har.

Medlemskort för studenter

De studentkårer som använder Membit Student kan välja mellan Studentkortet och Mecenat. Avtalet för själva kortet tecknar ni med Studentkortet i Sverige AB eller Mecenat AB. Tjänsten Membit erbjuder är att det sker en automatiskt kortbeställning till leverantören efter det att medlemmen betalt sin kåravgift. Kortbeställningen syns tydligt i medlemsbilden och har ni Studentkortet syns även kortnummer och lösenord, som kan vara bra för studenten att få snabbt för vissa rabatter. Skulle ni vilja beställa ett nytt Studentkort till studenten gör ni det enkelt i medlemsbilden.

Läs mer om Studentkortet på deras hemsida

Läs mer om Mecenat på deras hemsida

Medlemskort för föreningar

ExempelkortFöreningar kan välja mellan “vanliga” plastkort till enklare varianter. I båda fallen kan ni själva designa ert kort och det följebrev som kortet fästes på. Det unika med vår tjänst är att medlemskortet skickas ut till medlemmen efter att ni fått betalningen.

Intresseanmälan »

Prenumerera på Nyheter
Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter

Låt Membit göra jobbet