snabbt brev

Låt Membit producera era brevförsändelser

M-brev är en utskriftstjänst riktad till företag och andra organisationer som vill slippa hantera utskrift, kuvertering och postinlämning. Det tar Membit hand om dagligen. I priset för M-brev ingår kuvert, 1 ark med utskrift i svartvitt, samt kuvertering. Kostnad för porto tillkommer. För mer information, övriga priser eller andra utskriftsbehov, fyll i intresseformuläret eller ring oss på 042-383 650.

Specifikation

M-brev finns i två varianter: M-brev enkelsidigt och M-brev dubbelsidigt.

Som tillval kan väljas:

  • färgutskrift
  • extra sidor
  • perforering
  • Inbetalningskort för både Plusgirot och Bankgirot.

Filer

Filerna skickas eller laddas upp i pdf-format enligt instruktion som fås av Membit.

Prisexempel

M-Brev enkelsidigt
80 gr vitt A4, C5-kuvert, utskrift svartvitt, falsning, kuvertering ____ 1,49 kr per brev

Tillägg för färgutskrift ____ 0,17 kr per ark

Bankgiro OCR-inbetalningskort ____ 0,35 kr per ark

Startavgift  ____ 240 kr per försändelsegrupp

Moms tillkommer på alla priser och avser 2018.
Prenumerera på Nyheter
Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter

Låt Membit göra jobbet