Med Membit får du support

I den bästa av världar behöver du aldrig kontakta vår support. Vi sätter stort värde i att våra system är användarvänliga och att man som ny användare snabbt lär sig arbeta med Membit. I de flesta av våra avtal ingår fri support. Det innebär att du under kontorstid kan kontakta oss med dina frågor. Vi kan också tipsa att använda tipsrutorna inne i systemen och leta svar nere till höger på denna sida, där vi samlat svar på de vanligaste frågor vi får.

Kontakta Membits support

Telefon: 042-383 640
(telefontid måndag-fredag 09.30-17.00, lunch 12-13)

E-post: support@membit.se

När du mejlar supporten skapas direkt ett ärendenummer och du får tillbaka en bekräftelse till din mejl att vi tagit emot ärendet. Du kan när som helst tillföra ny information i ärendet genom att svara på bekräftelsemejlet. När ärendet anses avslutat bekräftas det i ett mejl.

 

Svar på vanliga frågor

Jag kan inte logga in

Troligtvis är ditt konto låst och det kan bero på att efter tre felaktiga inloggningsförsök låses ditt konto av säkerhetsskäl. Ta kontakt med er administratör i er organisation.

Jag klickar på en knapp, men det händer inget

Kolla att ett tidigare popup-fönster inte fortfarande är öppet. Popupfönster ska alltid stängas, annars hindrar det nästa fönster som ska öppnas.

Prenumerera på Nyheter
Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter

Membit har i över 20 år avlastat och förenklat.