Integritetspolicy

Membit AB respekterar enskilda personers integritet och registrerar eller administrerar inte några personuppgifter om personen i fråga inte har överlämnat uppgifterna frivilligt.

Informera oss om du inte vill att dina personuppgifter ska registreras. Membit AB följer nationella dataskyddslagar som styr användning och registrering av personuppgifter. De enda uppgifter vi automatiskt registrerar och sparar vid normal webbplatsanvändning är vanliga loggdata från webbservern. Sådana data visar inte vem du är och ingen annan personlig information avslöjas. Vi använder loggdata från webbservern för att generera statistik och mäta aktiviteten på webbplatsen till gagn för Membit-användarna. Vi kan vidarebefordra sådana data till tredje part för analys eller för att kunna tillhandahålla och förbättra webbplatsen och våra tjänster. Inga personuppgifter eller andra uppgifter vidarebefordras till tredje part om det inte anges ovan. Membit AB kan när som helst uppdatera villkoren i det här integritetsmeddelandet.

Cookies

Membit AB använder cookies för att lagra personliga- & datorspecifika inställningar, såsom höjd & breddmarginaler vid utskrifter samt för att generera statistik och mäta aktiviteten på webbplatsen till gagn för Membit-användarna.Dessa textfiler eller cookies innehåller inga personuppgifter. Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att  dina personliga inställningar försvinner.Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa av webbplatsens sidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.Hur du gör dessa inställningar framgår av webbläsarens hjälpfunktion.

Kommentarer är stängda

Prenumerera på Nyheter
Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter

Membit har i över 20 år avlastat och förenklat.