manniskor_ring

Mer passion, mindre administration

Tänk dig att du kan lägga mindre tid på att administrera medlemsregistret. Tänk dig att du kan rädda eldsjälarna från att slita ut sig. Tänk dig att det blir enklare både att bli medlem och att betala avgiften. Och tänk dig fler medlemmar, ökade intäkter och större möjlighet att utveckla föreningens verksamhet. Tänk Membit medlemssystem. Tänk mer passion och mindre administration helt enkelt. Intresseanmälan ».

Vårda och värva…

Det finns många orsaker varför vissa föreningar eller kårer växer i medlemsantal och andra inte. För en del är det inte något mål att just bli fler, men för en studentkår kan det vara avgörande för legitimiteten. Gemensamt för alla är att man har ett ändamål. Ändamålet kan vara att utöva ett intresse och/eller att företräda ett intresse. Just ordet intresse betyder bl.a. vara av vikt, medföra nytta och även ränta, dvs. få något tillbaka. Det är väl också därför som man engagerar sig i en förening. Enligt SCB är 9 av 10 svenskar mellan 16-84 medlem i minst en förening.

Men även om vi svenskar är väldigt föreningsintresserade är det inte givet att en förening bara växer i medlemsantal. Tvärtom upplever många föreningar att det är ett hårt arbete och svårt att engagera medlemmar. Membit erbjuder föreningar och studentkårer medlemssystem för att bli fler medlemmar. Eftersom Membits föreningar betalar oss i förhållande till hur många medlemmar som betalar sin avgift, har vi ett gemensamt intresse att det blir fler medlemmar.

Medlemsutveckling utgörs av två delar, dels hur man lyckas behålla medlemmar, dvs vårda medlemmar och hur man lyckas värva nya medlemmar. Handboken ingår i ett utbildningspaket som Membit erbjuder våra kunder. För de föreningar som målmedvetet jobbar med sin medlemsutveckling är det oftast samtidigt ett roligt och givande arbete. Ett arbete som vi på Membit önskar lycka till med!

Är ni intresserade att prata mer om just medlemsutveckling, så kontakta oss.

Membit AB

Handbok i medlemsutveckling

Vi erbjuder våra kunder ett samarbete kring deras medlemsutveckling. Man bestämmer själv på vilken nivå och insatsen i detta samarbete. Som stöd har Membit tagit fram en handbok, som innehåller konkreta steg för att få igång en naturlig process i föreningen eller kåren att jobba med sin medlemsutveckling.


Innan man sätter mål för sin medlemsutveckling kan det vara intressant att förstå hur medlemsantalet idag uppstått. Två till synes lika föreningar med ett relativt konstant medlemsantal över år kan prestera helt olika när det gäller att vårda respektive värva medlemmar. Den ena föreningen kan lyckas att vårda och behålla befintliga medlemmar, men är dålig på att värva. För den andra föreningen kanske resultatet är det omvända. Genom att förstå att en bra medlemsutveckling baseras på hur man både lyckas behålla befintliga medlemmar och värva nya kan man bättre sätta mål och planera hur man ska lyckas med sin medlemsutveckling.

Fler medlemmar i kåren – ger legitimitet

Sedan den 1 juli 2010 finns det inte längre något obligatorium för studenter att de måste vara medlemmar i en studentkår. Med det delar Sveriges studentkårer samma utmaning som andra föreningar där medlemskapet är frivilligt, nämligen att få medlemmar att vilja bli medlem och fortsätta vara det. En annan utmaning för en studentkår är att kunna jobba framgångsrikt med sin medlemsutveckling, när så många kåraktiva byts så ofta. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer hur just er studentkår kan lyckas bättre.

Intresseanmälan »

Prenumerera på Nyheter
Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter

Membit har i över 20 år avlastat och förenklat.